ท่านควรเลือกหมายเลขที่มีความสุขและความสำเร็จในชีวิตของท่าน เช่น 7, 10, 18, 21, 28, 31, 34, 41, 49, 52 และ 63. ท่านควรคิดอย่างรอบคอบแ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลสามัญประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ประกาศออกมาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยรัฐบาลประกาศว่าผู้ที่ได้รับรางวัลที่สองคือ ผู้ที่ได้รับรางวัลที่สองคือ คุณสมชาย ชุมพล จันทร์สนาม จากจังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณสมหญิง จิราภรณ์ รัตนพันธุ์ จากจังหวัดพิษณุโลก โดยทั้งสองคนได้รับรางวัลเป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 100 ล้านบาท รวมถึงรางวัลที่สามอื่น ๆ ทั้งหมดรวมกันมากถึงราวกับทั้งหมด 1,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายให้กับทั้งสองรางวัลที่ได้รับรางวัลที่สองคือ คุณสมชาย ชุมพล จันทร์สนาม และคุณสมหญิง จิราภรณ์ รัตนพันธุ์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

1. ผู้เล่นจะต้องซื้อหุ้นสัญญาณที่มีผลสลากกินแบ่ง 1 พย 63 ในราคาที่กำหนดไว้

2. ผู้เล่นจะได้รับผลสลากกินแบ่ง 1 พย 63 ที่คำนวณโดยการนำค่าหุ้นสัญญาณที่ซื้อไปคูณด้วยผลสลากกินแบ่ง 1 พย 63 ที่ได้

3. ผู้เล่นจะต้องชำระค่าหุ้นสัญญาณที่ซื้อทันทีที่สลากกินแบ่ง 1 พย 63 ถูกประกาศ

4. ผู้เล่นจะได้รับผลรางวัลที่คำนวณจากการรวมผลสลากกินแบ่ง 1 พย 63 ที่ได้กับผลสลากกินแบ่ง 1 พย 63 ที่มีอยู่บนหุ้นสัญญาณที่ซื้อ

5. ผู้เล่นสามารถซื้อหุ้นสัญญาณที่มีผลสลากกินแบ่ง 1 พย 63 มากกว่า 1 ครั้งในราคาที่กำหนดไว้เพื่อเพิ่มความสามารถในการได้รับผลรางวัล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ได้รับการออกอักษรดังนี้ ในรอบที่ 1 คือ กสิกรไทย ในรอบที่ 2 คือ ไทยพาณิชย์ ในรอบที่ 3 คือ กรุงศรีอยุธยา ในรอบที่ 4 คือ กรุงเทพ ในรอบที่ 5 คือ กรุงไทย และในรอบที่ 6 คือ กรุงธนชาต พร้อมทั้งรางวัลที่จัดสรรให้กับผู้ชน ทั้งนี้ การออกรางวัลจะดำเนินการตามกำหนดการของรัฐบาล โดยรางวัลที่จัดสรรจะมีดังนี้ รางวัลแรกจะได้เป็นเงินรางวัล 10,000,000 บาท รางวัลที่สองจะได้เป็นเงินรางวัล 5,000,000 บาท รางวัลที่สามจะได้เป็นเงินรางวัล 3,000,000 บาท และรางวัลที่สี่ถึงรางวัลที่สิบจะได้เป็นเงินรางวัล 500,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งรวมทั้งหมดจะมีรางวัลทั้งหมดไปถึงรางวัลที่สิบสอง ซึ่งรวมทั้งหมดจะมีรางวัลทั้งหมดไปถึงรางวัลที่สิบสองรางวัล ทั้งนี้ รางวัลทั้งหมดนี้จะถูกจัดสรรให้กับผู้ชนที่มีสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้อง โดยผู้ชนที่สะสมสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดจะได้รับรางวัลทั้งหมดที่จัดสรรLINK:
ผล สลากกินแบ่ง 1 พ ย 63
ผล สลากกินแบ่ง 1 พ ย 63
ผล สลากกินแบ่ง 1 พ ย 63
ผล สลากกินแบ่ง 1 พ ย 63

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *